Mazsālīta grupa

“Laša fileja mazsālīta vakuumā” 1,0kg., Norvēģijas laša fileja mazsālīta vakuumā. HORECA segmentam piedāvājam arī citus iepakojumus!

“Makreles fileja ar garšvielām” 1,0kg., Atlantijas makreles fileja garšvielās vakuumā. HORECA segmentam piedāvājam arī citus iepakojumus!